30.oktoobril toimus Rahvusraamatukogus statistikahommik, kus tutvustati statistika leidmise ja kasutamise võimalusi. Peame väga oluliseks usaldusväärse info jagamist ning statistikal on selles täita oluline roll.

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu majandus- ja statistikainfo spetsialist Kristiina Kaju andis ülevaate digitaalarhiivist DIGAR ja seal leiduvatest statistikaväljaannetest. Olulisemad statistikaväljaanded ajaloost on Eesti Statistika KuukiriVäliskaubandus ja Eesti NSV Rahvamajandus. Samuti leiab digitaalarhiivist DIGAR statistikaväljaannete kogumi, kus on digiteeritud statistika 19. sajandist alates.

Rahvusraamatukogu on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide hoiuraamatukogu, seega pidasime oluliseks tutvustada ka suuremate organisatsioonide statistika andmebaase. Kristiina Kaju andis ülevaate järgnevatest baasidest: tööturu andmebaas ILOSTAT, finantsstatistika andmebaas IMF Data, maailmamajanduse arengu ülevaate leiab World Bank Open Data andmebaasist, ÜRO süsteemi kuuluvate rahvusvaheliste organisatsioonide ühine statistikaportaal, mis toob ÜRO statistika andmebaasid kasutajale käeulatusse ühtse andmebaasina on UNdata. Lisaks on veel mitmeid andmebaase.

Statistikahommik toimus koostöös Statistikaametiga, kelle esindaja Gerli Õunapuu viis meid kurssi nende andmebaaside ja Statistikaameti tööga. Statistikaameti andmebaasidest http://pub.stat.ee ja http://andmebaas.stat.ee leiab riiklikku statistikat järgmistes valdkondades: rahvastik, majandus, keskkond, sotsiaalelu, rahva ja eluruumide loendus ja eri valdkondade statistika. Iga valdkond on omakorda jaotatud alamvaldkondadeks. Lisaks toodi eraldi välja väliskaubanduse rakendus, mille abil on võimalik lihtsalt, kiirelt ja selgelt saada graafilisi ülevaateid Eesti kaupade väliskaubandusstatistikast ning uhiuuest Tõetamme rakendusest, mis on loodud selleks, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks. Tõetammega saab tutvuda siin.

Saime veenduda, et erinevatel teemadel kogutakse väga palju statistikat ning et numbrite taga peitub alati ka laiem informatsioon. Lisaks kinnitasid mõlemad esinejad, et küsimuste korral võib alati julgelt pöörduda nii raamatukogu kui ka Statistikaameti spetsialistide poole, et vajalik info leidmata ei jääks.

Täname kõiki, kes statistikahommikust osa võtsid ning erilised tänud meie ettekandjatele Kristiina Kajule ja Gerli Õunapuule.

Uute põnevate kohtumisteni!