Majandusterminite veebisõnastik – koostab Eesti Pank

EconPapers – majandusalaste raamatute, uurimistööde ja artiklite andmebaas. Enamik täistekste on vabalt allalaaditavad, osade lugemiseks vajalik registreerimine.

IDEAS  – majandusalaste raamatute, uurimistööde ja artiklite andmebaas. Sisaldab nii bibliograafilisi andmeid kui ka vabalt kättesaadavaid täistekste.

The Economics Classroom – majandusalased videoloengud.