Otsi

silt

Euroopa Parlament

Droonid ja õigus

Detsembri keskel avalikustati Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni tellimusel valminud uuring Artificial Intelligence and civil law; liability rules for drones. Tehisintellekti ja robotite kasutamine on tekitanud hulgaliselt õiguslikke probleeme, mis ootavad lahendamist. Uuring annab ülevaate drooni mõiste määratlemisest, droonide liigitamisest ning tsiviilkasutuse reguleerimisest 13 liikmesriigi (Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Suurbritannia, Itaalia, Taani, Rootsi, Tšehhi, Poola, Hollandi, Austria, Saksamaa, Iirimaa) ja Euroopa Liidu õiguses. Käsitletakse ka sertifitseerimise ja registreerimise nõudeid ning vastutuse, kindlustuse ja riskijuhtimise küsimusi.

Vaata ka:

Hodgkinson, David ; Johnston, Rebecca. Aviation law and drones : unmanned aircraft and the future of aviation. – New York, NY : Routledge, 2018. – XV, 159 lk.

Wolf, Harrison G. Drones : safety risk management for the next evolution of flight. – London ; New York : Routledge, 2017. – IX, 172 lk.

The future of drone use : opportunities and threats from ethical and legal perspectives / ed. by Bart Custers. – The Hague : Asser Press ; Berlin : Springer, 2016. – XXIII, 386 lk.

 

 

 

 

 

 

Euroskeptikud Euroopa Parlamendis

Opposing Europe in the European parliament : rebels and radicals in the chamber / Nathalie Brack. –  [London] : Palgrave Macmillan , [2018]. –  xv, 213 lk. : ill.

Euroskeptikuid leidub igas Euroopa Liidu liikmesriigis. Mis saab aga siis, kui euroskeptikud valitakse Euroopa Parlamenti? Continue reading “Euroskeptikud Euroopa Parlamendis”

Euroopa Parlamendi liikmed veebiavarustes

Members of the European Parliament on the web : transparency, information and representation on personal websites of parliamentarians / Jessica Kunert. – Baden-Baden : Nomos, 2016.

Tavakodanikud näevad Euroopa Parlamendi tegevust ja selle liikmeid pelgalt osana suurest ja kaugest Euroopa Liidust. Selleks, et ennast ja oma ideid ning seisukohti valijatele ja ka laiemale avalikkusele esitleda, kasutatavad (Euroopa) parlamendiliikmed aina enam erinevaid veebikeskkondi ja sotsiaalmeediaplatvorme.

Raamatus “Members of the European Parliament on the web : transparency, information and representation on personal websites of parliamentarians” uuritaksegi Euroopa Parlamendi liikmete isiklikke kodulehti, keskendudes neis avaldatava info läbipaistvusele ja usaldusväärsusele.

Lobitöö Euroopa Parlamendis

Raamat “Lobbying in the European Parliament: the battle for influence” annab aimu, kuidas toimib lobitöö Euroopa Parlamendis.

Raamat on jagatud kaheks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade, millised võimalused on lobitööks Euroopa Parlamendis. Sõltuvalt lahendatavast teemast on võimalused lobitööks erinevad. Mõnikord saadab lobimist edu mitmes valdkonnas, teinekord jällegi toob see kaasa kahju.

Raamatu teises osas käsitletakse nelja juhtumiuuringut:

  1. kaubikute määrus;
  2. toidualase teabe määrus;
  3. autovedudega tegelevate isikute tööaja korraldus;
  4. rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv.

Kõiki juhtumeid analüüsitakse põhjalikult. Esmalt antakse põgus teemaülevaade, läbilõige toimunud poliitikaprotsessist ja selle tulemustest. Seejärel arutletakse tehtud analüüsi põhjal, miks mõne huvigrupi lobitöö kandis vilja ja teine ebaõnnestus. Continue reading “Lobitöö Euroopa Parlamendis”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑