Otsi

silt

lobitöö

Lobitöö Euroopa Parlamendis

Raamat “Lobbying in the European Parliament: the battle for influence” annab aimu, kuidas toimib lobitöö Euroopa Parlamendis.

Raamat on jagatud kaheks osaks. Esimeses osas antakse ülevaade, millised võimalused on lobitööks Euroopa Parlamendis. Sõltuvalt lahendatavast teemast on võimalused lobitööks erinevad. Mõnikord saadab lobimist edu mitmes valdkonnas, teinekord jällegi toob see kaasa kahju.

Raamatu teises osas käsitletakse nelja juhtumiuuringut:

  1. kaubikute määrus;
  2. toidualase teabe määrus;
  3. autovedudega tegelevate isikute tööaja korraldus;
  4. rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv.

Kõiki juhtumeid analüüsitakse põhjalikult. Esmalt antakse põgus teemaülevaade, läbilõige toimunud poliitikaprotsessist ja selle tulemustest. Seejärel arutletakse tehtud analüüsi põhjal, miks mõne huvigrupi lobitöö kandis vilja ja teine ebaõnnestus. Loe edasi “Lobitöö Euroopa Parlamendis”

Iirimaa seadustas lobistide registri

2015. aasta märtsis võeti Iirimaal vastu lobitöö tegemist ja huvigruppide esindamist reguleeriv seadus Regulation of Lobbying Act 2015 (The Lobbyng Act). Seaduse alusel hakati alates septembrist 2015 pidama ka kohtustuslikku lobistide registrit, mis on saanud väga positiivset vastukaja. Aasta möödudes – septembris 2016 on kavas uue regulatsiooni toimimist analüüsida ning aasta lõpuks jõustada ka vastavad sanktsioonid.

Loe lähemalt:

Transparency of lobbying: The example of the Irish Lobby Register

Vaata ka:

https://www.lobbying.ie

Ülevaadet lobitöö reguleerimisest Euroopa Liidus (seisuga detsember 2016) vaata siit.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑