Otsi

silt

presidendivalimised

Hillary Clintoni keelekasutusest poliitilise karjääri kaudu

Ameerika Ühendriikides aset leidvate presidendivalimiste valguses on igati sobilik tutvustada artiklit, milles kirjutatakse praeguse hetke prominentseimast naispoliitikust USAs. Artikkel on Demokraatliku Partei kandidaadist Hillary Clintonist ning tema lingvistilistest stiilidest aastatel 1992 – 2013. Clintoni pikk ja mitmekesine poliitiline karjäär annab olulise aluse uurimaks seda, kuidas naispoliitikud end strateegiliselt avalikkusele esitlevad. Tuginedes poliitilisele psühholoogiale, poliitilisele kommunikatsioonile, sotsiaalpsühholoogiale ja lingvistikale, vaadeldakse Clintoni kõnestrageegiaid erinevatel ajahetkedel, nende maskuliinsust ja feminiinsust ja selle kõige seost poliitikamaailmas tippu jõudmisega. Muutused Clintoni lingvistilises stiilis peegeldavad soorollide esinemist, ootusi poliitilistele liidritele ning maskuliinseid norme, mis on levinud poliitilistes institutsioonides.

Artikkel on ilmunud ajakirjas Perspectices on Politics pealkirjaga „Talk “Like a Man”: The Linguistic Styles of Hillary Clinton, 1992–2013“ (autor Jennifer J. Jones).

Presidendivalimistest

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presidential_Palace_in_Tallinn,_Estonia.jpg
Allikas: Wikimedia Commons

 

Toome valiku artiklitest ja raamatutest, mis käsitlevad presidendivalimisi Eestis ja valimissüsteeme teistes riikides.

Hicken, Allen ; Stoll, Heather. Presidents and Parties: How Presidential Elections Shape Coordination in Legislative Elections // Comparative Political Studies 2011 nr. 7, lk. 854-883.

Hicken, Allen ; Stoll, Heather. Are All Presidents Created Equal? Presidential Powers and the Shadow of Presidential Elections // Comparative Political Studies 2013 nr. 3,  lk. 291-319. Loe edasi “Presidendivalimistest”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑