Otsi

silt

rändekriis

Kas Euroopa Liidul on tulevikku?

After Europe / Ivan Krastev. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2017. –  v, 120 lk. ; 23 cm. 

Euroopa Liidu jätkusuutlikkus on seatud mitmete kriiside valguses küsimärgi alla. Raamatus “After Europe” käsitleb Ivan Krastev praegusel ajahetkel olulisi probleemkohti, et mõista Euroopa Liidu võimalikke tulevikustsenaariume. Vaatluse all on probleeme tekitanud rändekriis, parempopulismi laialdane levik ja ka keeruline julgeolekuolukord Ida-Euroopa liikmesriikides. Krastev toob välja tõsiasja, et Euroopa Liidu tulevik pole sugugi kindel, võimalik on ka suisa tuleviku puudumine.

 

 

 

 

 

Kas Euroopa Liit peaks rändekriisile lahendust otsides võtma eeskuju Austraaliast?

Mitmed Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid näevad nn Austraalia mudelis lahendust ka Euroopat tabanud rändekriisile.

Alates 2013. aastast rakendab Austraalia valitsus uut poliitikat (Operation Sovereign Borders), mille meetmete hulka muuhulgas kuuluvad illegaalselt saabuvate paatide tagasisuunamine rahvusvahelistesse vetesse ning migrantide saatmine Austraaliast Vaikse ookeani saartel asuvatesse keskustesse, kes nende taotlusi läbi vaatavad. Pagulasküsimusega tegelevad juristid ja rahvusvahelised organisatsioonid, sh ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet on poliitika suhtes väga kriitilised, Austraalia kõrgeim kohus on selle tunnistanud legaalseks.

Miks siis sarnaseid meetmeid ei rakendata Vahemerel? Continue reading “Kas Euroopa Liit peaks rändekriisile lahendust otsides võtma eeskuju Austraaliast?”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑